Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Valoración de méritos para o...

Valoración de méritos para o concurso de persoal docente do Conservatorio Profesional de Música, especialidades de Linguaxe Musical e Violín

Por resolución da Alcaldía notifícase no documento adxunto o nomeamento do tribunal, a aprobación das listaxes definitivas de admitidos/as e excluídos/as e a data para a valoración de méritos do concurso para a confección de listaxe de persoal docente para o Conservatorio Profesional de Música de Carballo nas especialidades de Linguaxe Musical e Violín. A valoración realizarase o mércores 8 de marzo.

“Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados”.

Descargas

Compartir: