Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Listaxe provisional de admitidos e...

Listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso de contratación de 6 auxiliares de policía en réxime laboral temporal

No documento adxunto pódese consultar a listaxe de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as no proceso de selección de seis auxiliares da Policía Local para a súa contratación en réxime laboral temporal. Os/as interesados/as dispoñen dun prazo de dez días hábiles para reclamacións e subsanación de defectos que empezará a contar o mércores 12 de abril.

“Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados”.

Descargas

Compartir: