Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Listaxe provisional de admitidos/as e...

Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo dun/ha auxiliar de biblioteca

No documento adxunto pódese consultar a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para a provisión como funcionario/a interino/a dunha praza de auxiliar de biblioteca. O Concello de Carballo establece un prazo de 10 días para reclamacións e/ou subsanación de defectos.

"Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados”.

Descargas

Compartir: