Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Selección do equipo docente para o...

Selección do equipo docente para o obradoiro de emprego “Revalorización de espazos urbanos”

O Concello de Carballo ten en marcha un proceso de selección para a contratación, con carácter temporal laboral, dun director/a, dun/dunha mestre para impartir o certificado de profesionalidade de “Traballos de carpintería e moble” (MAMD0209) de nivel 1 e dun/dunha titor/a de educación secundaria obrigatoria (educación básica) para a realización do proxecto do obradoiro de emprego “Revalorización de espazos urbanos”.

Rematado o proceso de selección (fase de concurso e oposición) publicítase a acta do tribunal que fai referencia ás puntuacións obtidas por cada aspirante en cada fase e as propostas de contratación.

Descargas

Compartir: