Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Proposta de contratación de docente para...

Proposta de contratación de docente para impartir o curso de "Soldadura con electrodo revestido e TIG"

A mesa de valoración fai pública a puntuación, a proposta de contratación e a listaxe de reserva de docente para impartir o curso de "Soldadura con electrodo revestido e TIG", incluído na oferta de accións formativas para desempregados (AFD) para o período 2017-18.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: