Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Listaxes provisionais de admitidos/as e...

Listaxes provisionais de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo de 10 socorristas e 5 técnicos en primeiros auxilios

Resolución pola que se fan públicas as listaxes provisionais de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a contratación, en réxime laboral temporal, de 10 socorristas e 5 técnicos en primeiros auxilios para a unidade de salvamento acuático do Concello de Carballo.

Os/as intereresados/as dispoñen de 3 días hábiles (9, 10 e 11 de xullo) para presentar reclamacións e/ou subsanación de defectos.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: