Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Listaxe definitiva, tribunal e data do proceso...

Listaxe definitiva, tribunal e data do proceso selectivo para a contratación de 2 auxiliares de policía local

Por resolución da Alcaldía procedeuse ao nomeamento do tribunal do proceso selectivo para a contratación, en réxime laboral temporal, de 2 auxiliares de policía. No documento adxunto pode consultarse a composición do tribunal cualificador, así coma a relación definitiva de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as. A primeira proba celebrarase o día 9 de agosto, ás 09.30 horas, no complexo deportivo Vila de Noia.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: