Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Resultados do proceso selectivo para a...

Resultados do proceso selectivo para a contratación temporal de dous auxiliares de policía

Unha vez rematado o proceso selectivo para a contratación, en réxime laboral temporal, de dous auxiliares da Policía Local, nos documentos adxuntos pódese consultar:

  • Puntuacións obtidas polos aspirantes na primeira proba.
  • Cadro de respostas correctas da segunda proba.
  • Puntuacións obtidas polos aspirantes na segunda e na terceira probas e proposta de contratación.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: