Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Consulta aquí a listaxe provisional de...

Consulta aquí a listaxe provisional de admitidos/as para as probas de acceso á Escola de Hostalaría

Xa podes consultar a listaxe provisional de admitidos/as para participar nas probas de acceso ao primeiro curso de cociña da Escola de Hostalaría do Concello de Carballo. A listaxe definitiva, unha vez subsanados os posibles erros, farase pública o vindeiro venres 31, xunto coa data para o primeiro exame.

Máis información no Fórum Carballo (2º andar do edificio administrativo).

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: