Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Proposta de nomeamento e de listaxe de reserva no...

Proposta de nomeamento e de listaxe de reserva no proceso selectivo para cubrir unha praza de inspector/a da Policía Local

No proceso selectivo para cubrir unha praza de inspector/a da Policía Local polo sistema de mobilidade, o tribunal vén de facer públicos os seguintes documentos:

  • Anexo I: Puntuacións outorgadas polo tribunal aos aspirantes do proceso selectivo
  • Anexo II comprensivo da proposta de nomeamento do tribunal, así coma proposta de listaxe de reserva
Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: