Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Resultado do proceso selectivo para a...

Resultado do proceso selectivo para a contratación temporal de docente para o curso de electricidade do Plan AFD

Despois da celebración das fases de concurso e oposición, o tribunal do proceso selectivo para a contratación temporal dun docente para o curso "Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión", incluído no Plan AFD, formula a súa proposta de contratación, tal como figura no documento adxunto.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: