Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Listaxe de admitidos/as e excluídos/as e...

Listaxe de admitidos/as e excluídos/as e datas definitivas para o proceso selectivo dun/ha técnico/a en orientación laboral

No procedemento de contratación dun/ha técnico/a de orientación laboral que ten en marcha o Concello de Carballo, as datas para a realización do proceso selectivo serán as seguintes:

  • Luns 26 de novembro: valoración de méritos
  • Martes 27 de novembro: fase de oposición
Na resolución adxunta pode consultarse a listaxe de admitidos/as e excluídos/as, así coma a composición da comisión de valoración.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: