Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Valoración de méritos no proceso...

Valoración de méritos no proceso selectivo para cubrir unha praza de técnico/a de orientación laboral

No proceso selectivo para cubrir unha praza de técnico/a de orientación laboral faise público o resultado da valoración de méritos dos/as aspirantes, que pode consultarse no documento adxunto. Aqueles/as que superasen a puntuación mínima establecida nas bases quedan convocados para o martes 27 de novembro, ás 10.00 horas, para a celebración da fase de oposición.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: