Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Relación definitiva de aspirantes para a...

Relación definitiva de aspirantes para a lista de persoal para substitución de monitores-socorristas

No documento adxunto pode consultarse a relación definitiva de aspirantes para a lista de persoal para substitución de monitores-socorristas para prestar os seus servizos na área de Deportes.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: