Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Listaxe definitiva de admitidos/as no proceso...

Listaxe definitiva de admitidos/as no proceso selectivo dun/ha oficial de policía

No documento axunto dase conta do nomeamento do órgano de selección, a listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a data para a celebración do proceso selectivo dun/ha oficial da Policía Local de Carballo, funcionario de carreira, polo sistema de concurso, acceso por mobilidade.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: