Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Listaxe provisional de admitidos/as e...

Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso de selección dun/ha técnico/a de Administración Xeral

Aprobada a listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a provisión, como funcionario/a de carreira, dunha praza de técnico/a de Administración Xeral polo sistema de oposición en quenda libre.

O prazo de subsanacións comezará o 8 de agosto, tras a publicación da resolución no Boletín Oficial da Provincia (BOP), e rematará o día 22.

Os listados que se publican nesta páxina web e que conteñen datos de carácter persoal axústanse á lexislación actual de protección de datos e a súa única finalidade, de conformidade có previsto no artigo  59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, é a de comunicar a cada un dos aspirantes o contido do procedemento selectivo. Estas listaxes non constitúen fonte de acceso público e non poderán ser reproducidos nin en todo nin en parte, nin transmitidos nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, sen o consentimento dos propios afectados.

Descargas

Compartir: