Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Sigue aquí a convocatoria para a...

Sigue aquí a convocatoria para a formación dunha lista de persoas candidatas para a provisión interina ou temporal de administrativos de Administración Xeral

Con data 20 de decembro de 2019 faise pública a listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso de formación dunha lista de persoas candidatas para a provisión interina ou temporal de administrativos de administración xeral.

O primeiro exercicio da fase de oposición celebrouse o día 10 de xaneiro, ás 12.30 horas, no Fórum Carballo. Axuntamos o documento coas instrucións e o cadro de respostas correctas.

Así mesmo, con data 16 de xaneiro, faise pública a relación de opositores/as que superaron o primeiro exercicio do proceso selectivo.

Descargas

Compartir: