Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Sigue aquí a convocatoria para a...

Sigue aquí a convocatoria para a formación dunha lista de persoas candidatas para a provisión interina ou temporal de administrativos de Administración Xeral

Con data 20 de decembro de 2019 faise pública a listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso de formación dunha lista de persoas candidatas para a provisión interina ou temporal de administrativos de administración xeral.

O primeiro exercicio da fase de oposición celebrouse o día 10 de xaneiro de 2020, ás 12.30 horas, no Fórum Carballo. Axuntamos o documento coas instrucións e o cadro de respostas correctas.

Con data 16 de xaneiro de 2020, faise pública a relación de opositores/as que superaron o primeiro exercicio do proceso selectivo.

Con data 29 de xaneiro de 2020 publícase a resolución de alegacións e a relación definitiva de aspirantes que superaron o primeiro exercicio do proceso selectivo.

Con data 11 de febreiro de 2020 fanse públicos os anexos I (puntuacións totais obtidas polos/as aspirantes) e II (resultado da valoración de méritos).


Descargas

Compartir: