Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Provisión temporal de 4 postos de oficial...

Provisión temporal de 4 postos de oficial de policía mediante comisión de servizos

O Concello de Carballo abre a convocatoria para cubrir en réxime de comisión de servizos as prazas vacantes de oficial de policía (Administración Especial, subescala Servizos Especiais, clase Oficial Policía Local) existentes no cadro de persoal. 

As persoas que se atopen na mesma escala e categoría, que non teñan incoado expediente disciplinario e que se atopen prestando servizo activo noutros concellos poden presentar a súa solicitude no Rexistro de entrada do Concello de Carballo no prazo de 10 días naturais que empezan a contar o 22 de xaneiro de 2020.

Descargas

Compartir: