Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Proceso selectivo para a provisión...

Proceso selectivo para a provisión temporal dun/ha técnico/a de información e orientación laboral

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 143, de 2 de setembro de 2020, publica as Bases e convocatoria do proceso selectivo para a provisión temporal dun/ha técnico/a de información e orientación laboral.

O día 6 de outubro publícase a listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as e ábrese un prazo de 10 días hábiles, do 7 ao 20 de outubro, ámbolos dous incluídos, para a subsanación de documentación.

Rematado o prazo de subsanación, o 21 de outubro faise pública a listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo, que se celebrará segundo o seguinte calendario: 

  1. FASE DE CONCURSO. A comisión de valoración reunirase ás 09:30 horas dos días 22 e 23 de outubro para valorar os méritos presentados. 
  2.  FASE DE OPOSICIÓN. Celebrarase o mércores 28 de outubro ás 10:00 horas.
Con data 23 de outubro faise pública a relación de méritos dos/as candidatos/as, e que pode consultarse máis baixo. Á fase de oposición só poderán concorrer aqueles/as que obtivesen máis de 3,50 puntos.

Con data 27 de outubro faise pública a corrección da relación de méritos, unha vez atendidas as reclamacións presentadas.

O 28 de outubro fanse públicas as puntuacións finais dos/as candidatos/as e a proposta de nomeamento.

Descargas

Compartir: