Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Bases e convocatoria do proceso selectivo para a...

Bases e convocatoria do proceso selectivo para a provisión temporal dun/ha técnico/a de información e orientación laboral

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 143, de 2 de setembro de 2020, publica as Bases e convocatoria do proceso selectivo para a provisión temporal dun/ha técnico/a de información e orientación laboral.

O prazo de presentación de instancias será de 20 días naturais, do 3 ao 22 de setembro, ámbolos dous incluídos.

Descargas

Compartir: