Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Convocatoria de dúas prazas de oficial de...

Convocatoria de dúas prazas de oficial de policía polo sistema de concurso

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publica con data 3 de novembro as bases específicas e a convocatoria para cubrir en propiedade dúas prazas de oficial de policía, polo sistema de concurso, incluídas nas Ofertas de Emprego Público do Concello de Carballo para 2019/2020.

O prazo de presentación de instancias será de 10 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), é dicir, do 1 ao 10 de decembro do 2020.

Con data 13 de xaneiro de 2021 faise pública a listaxe provisional de admitidos e excluídos, que pode descargarse máis abaixo. Os aspirantes dispoñen de 5 días hábiles, a partir da publicación no BOP, para subsanación de erros.

Con data 28 de xaneiro de 2021 publícase no DOG a listaxe definitiva de admitidos, xunto co nomeamento do tribunal, que se reunirá o 4 de febreiro para a valoración de méritos. A baremación faise pública con data 12 de febreiro de 2021

Descargas

Compartir: