Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Bases e convocatoria para a selección...

Bases e convocatoria para a selección dun/ha funcionario/a de carreira para unha praza de arquitecto/a técnico/a - enxeñeiro/a técnico/a

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publicou con data 26 de novembro de 2020 as bases e convocatoria para a provisión dun/ha funcionario/a de carreira nunha praza de arquitecto técnico/a – Enxeñeiro/a técnico/a, pertencente á escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Carballo para 2020. 

O prazo de presentación de instancias será de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), é dicir, do 9 ao 28 de decembro. O modelo de instancia pode descargarse máis abaixo.

Descargas

Compartir: