Inicio Carballo ao día Avisos A partir do 15 de xuño poden presentarse...

A partir do 15 de xuño poden presentarse as solicitudes do Ingreso Mínimo Vital

Venres 12 de xuño do 2020

A partir do 15 de xuño poden tramitarse as solicitudes do Ingreso Mínimo Vital na páxina web da Seguridade Social, www.seg-social.es. As peticións que se presenten antes do 15 de setembro terán efecto retroactivo dende o 1 de xuño.

Documentación

  • DNI ou NIE
  • Acreditación da residencia legal en España
  • Certificado de empadroamento colectivo e histórico no que consten todas as persoas e datas de empadroamento no domicilio e data de antigüidade.
  • Libro de familia que acredite a filiación das persoas que forman parte da unidade de convivencia.
  • Declaración responsable de ingresos e patrimonio
  • Outra documentación que poida ser necesaria en determinados casos (sentenza de garda e custodia, convenio regulador , copia da demanda de separación ou divorcio…)

Formas de presentación da solicitude

  • Solicitude telemática na sede electrónica da Seguridade Social: formulario con identificación electrónica ou formulario sen identificación electrónica
  • Presencialmente, con cita previa, no Centro de Atención e Información da Seguridade Social. O teléfono da oficina de Carballo é o 981 700 158.

Información

  • Teléfono gratuíto 900 20 22 22
  • Web da Seguridade Social www.seg-social.es

Compartir: