Inicio O Concello Axenda institucional Sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local

Sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local

Luns 8 de maio do 2023 13.30 horas - Casa do Concello

ORDE DO DÍA
1.- Acta da sesión anterior (24/04/2023). Aprobación
2.- Expedientes de responsabilidade patrimonial.
2.1.- Expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos persoais sufridos como consecuencia dunha caída na praza do Concello (RPA 006/2023). Desestimación. Resolución.
3.- Convenios.
3.1.- Convenio de colaboración entre o concello de Carballo e Club Ciclista Carballo, correspondente á subvención nominativa outorgada para financiar a realización da actividade “Challenge Junior Carballo”. Aprobación.
4.- Rogos e preguntas

Compartir: