Inicio O Concello Axenda institucional Sesión extraordinaria organizativa do...

Sesión extraordinaria organizativa do pleno municipal e sorteo das mesas electorais

Martes 27 de xuño do 2023 20.30 horas - Casa do Concello

1.- Acta da sesión anterior (17/06/2023). Aprobación.
2.- Sorteo para a selección dos compoñentes das mesas electorais con motivo das eleccións xerais que se celebrarán o día 23 de xullo de 2023 (BOE nº 128 de 30 de maio de 2023)
3.- Constitución dos grupos políticos municipais.
4.- Periodicidade das sesións ordinarias do pleno.
5.- Comisións informativas permanentes e outros órganos colexiados de estudio e proposta.
6.- Representantes da corporación en órganos colexiados.
7.- Indemnizacións dos membros da corporación por asistencia a órganos colexiados.
8.- Cargos da corporación en réxime de dedicación exclusiva e retribucións.
9.- Asignación económica aos grupos políticos municipais.
10.- Determinación do persoal eventual e retribucións.
11.- Resolucións do alcalde nas seguintes materias:

  • Nomeamento de tenentes de alcalde.
  • Delegación de competencias en concelleiros delegados
  • Designación de membros da Xunta de Goberno Local e delegación de competencias
  • Delegación de competencias en expedientes sancionadores de tráfico
  • Nomeamento de representante do alcalde

Compartir: