Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Convocatoria de praza de docente para a...

Convocatoria de praza de docente para a acción formativa "Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e telecomunicacións en edificios"

O Concello de Carballo convoca unha praza de docente para impartir a acción formativa "Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e telecomunicacións en edificios". No apartado de documentos pode descargarse a seguinte información: 

  • Bases e convocatoria para a provisión, en réxime de duración determinada mediante un contrato para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral, dunha praza de docente para impartir a acción formativa “Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios” correspondente ao Plan Formativo para o Emprego da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 e 2023 (2ª convocatoria).
  • Modelo de solicitude
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar dende o seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP), é dicir, do 26 de decembro de 2022 ao 9 de xaneiro de 2023, ámbolos dous incluídos.

16 de xaneiro de 2023.
Puntuacións da fase de concurso.

18 de xaneiro de 2023. Publicación da composición do tribunal e datas do proceso. 

20 de xaneiro de 2023. 
Resolución de alegacións á fase de concurso e das preguntas do exame coas resposta subliñadas.

21 de xaneiro de 2023. Puntuacións finais e proposta de contratación.

Descargas

Compartir: