Contratación

Contratación

[Casa do Concello 1º andar]
Praza do Concello, s/n 
15100 - Carballo 
Teléfono: 981 704 100

Ver localización

Presentación

Coa fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información, Carballo conta cun Perfil de contratante no que se publican os datos relativos á contratación administrativa do Concello, como anuncios de licitación, adxudicacións provisionais e definitivas e os pregos de contratación.

Este espazo está regulado no artigo 42 da Lei 30/2007 de contratos do sector público.

Departamento de Contratación

Casa do Concello (1º andar)
Praza do Concello, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 704
Fax: 981 702 858
Email: infocarballo@carballo.org

Compartir: