Facenda

Facenda

Oficinas de Servizos Económicos
[Casa do Concello, 3º e 4º andar]
Praza do Concello, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 702 / 981 704 100
Fax: 981 702 858

Ver localización

Presentación

A Concellaría de Facenda encárgase do control e fiscalización interna da xestión económica, financeira e orzamentaria do Concello de Carballo. Tamén é responsable da recadación municipal e do control do gasto, ademais de albergar os servizos de Intervención e Tesourería.

Oficinas de Servizos Económicos do Concello

Oficinas de Servizos Económicos do Concello
Casa do Concello, 3º e 4º andar
Praza do Concello, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 702 / 981 704 100
Fax: 981 702 858

Oficina de Recadación Municipal
Rúa Camiño Novo, nº 7, Entreplanta
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 278

Compartir: