Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Proceso selectivo de docente para impartir a...

Proceso selectivo de docente para impartir a acción formativa “Montaxe de mobles e elementos de carpintería"

Por Resolución da Alcaldía do Concello de Carballo núm. 3591/2023 de 26/12/2023 foron aprobadas as bases e a convocatoria para a selección de persoal docente mediante o sistema de concurso - oposición para a contratación de duración determinada (contrato para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral) e a tempo parcial (6 horas/día), dun/ha docente para impartir a acción formativa “Montaxe de mobles e elementos de carpintería" (2023/E001/000031).

prazo de presentación de instancias é de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

Publicación do anuncio no BOP núm. 2 de 02/01/2024. Polo tanto, o prazo de presentación de instancias empeza o DÍA 03/01/2024 e rematará o DÍA 09/01/2024, INCLUÍDO.

12 xaneiro 2024

Publicación da listaxe definitiva de admitidos e excluídos. Nomeamento do tribunal e datas da fase de concurso-oposición: martes 16/01/2024.

16 xaneiro 2024

Puntuacións da fase de concurso.

Descargas

Compartir: