Casa do Concello

Planificación Urbana e Mobilidade

Oficina Técnica
[Casa do Concello, 1º andar]

Praza do Concello, s/n 
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 100
Fax: 981 702 858

Ver localización

Cartografía

O Concello de Carballo pon a disposición dos interesados e interesadas a Cartografía do Concello de Carballo obtida partindo dun voo realizado pola Xunta de Galicia (ano 2010), e apoiándose nos datos LIDAR achegados pola Xunta de Galicia. Os arquivos dividen o territorio en catro zonas, por un lado o casco urbano e por outra banda os espazos "centro", "norte" e "sur" do resto do municipio.

Os sistemas de proxección empregados son UTM (Universal Transversal Mercator), adoptándose o sistema de referencia xeodésico ETRS89 (EuropeanTerrestrialReferenceSystem 1989) e ED50 (EuropeanDatum 1950) ámbolos dous no huso 29N.

No Real Decreto 1071/2007, de 27 de xullo, polo que se regula o sistema xeodésico de referencia oficial en España, establécese: "Artículo 3. Sistema de Referencia Geodésico. Se adopta el sistema ETRS89 (EuropeanTerrestrialReferenceSystem 1989), como sistema de referencia geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares."

Ligazóns

Compartir: