Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Proceso selectivo de docente para impartir a...

Proceso selectivo de docente para impartir a acción formativa "Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas"

Por Resolución da Alcaldía do Concello de Carballo núm. 3665/2023 de 29/12/2023 foron aprobadas as bases e a convocatoria para a selección de persoal docente mediante o sistema de concurso - oposición para a contratación de duración determinada (contrato para a mellora da ocupabilidade e a inserción laboral) e a tempo parcial (6 horas/día), dun/ha docente para impartir a acción formativa “Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios" (2023/E001/000032).

prazo de presentación de instancias é de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

Publicación do anuncio no BOP núm. 6 de 08/01/2024. Polo tanto, o prazo de presentación de instancias é desde o DÍA 09/01/2024 e rematará o DÍA 15/01/2024, INCLUÍDO.

22 XANEIRO 2024

Publicación da listaxe definitiva de admitidos e excluidos. Nomeamento do tribunal e datas da fase de concurso-oposición.

23 XANEIRO 2024

  • Acta núm. 1. ANEXO I. Puntuación de concurso.
  • Acta núm. 2. ANEXO II. Puntuación de oposición.
  • Acta núm. 2. ANEXO FINAL. Puntuación total.

Descargas

Compartir: