Inicio Carballo ao día Avisos Aprobación definitiva de estudo de detalle...

Aprobación definitiva de estudo de detalle no Parque Empresarial de Bértoa, parcelas E4.1-E3

Martes 8 de maio do 2018

O pleno municipal, en sesión ordinaria, que tivo lugar o 30 de abril de 2018, acordou aprobar definitivamente o estudo de detalle que ten como obxectivos: ordenar os volumes, completar ou reaxustar as rasantes e concretar as condicións de composición da edificación na parcela E4.1-E3 da rúa da Madeira do Parque Empresarial de Bértoa, de Carballo, promovido pola entidade “Casas Cube, SL”.

O que se publica aos efectos da súa vixencia segundo o disposto no artigo 82 da Lei 2/2016 do solo de Galicia.

Nos documentos adxuntos ahégase anuncio, certificado do acordo plenario e o documento do estudo de detalle aprobado definitivamente e dilixenciado.

Descargas

Compartir: