Inicio Carballo ao día Avisos Os servizos administrativos do Concello de...

Os servizos administrativos do Concello de Carballo funcionan con cita previa

Luns 29 de xuño do 2020

Os servizos administrativos municipais están a funcionar con cita previa naqueles casos nos que non sexa posible utilizar vías alternativas como o teléfono, o correo electrónico ou a sede electrónica, que nestes momentos resulta imprescindible potenciar como canles de comunicación habitual entre a Administración e a veciñanza.

Nesa liña, poñemos a disposición da veciñanza os enderezos de correo electrónico dos diferentes departamentos e servizos co obxectivo de evitar os desprazamentos aos edificios municipais:
Información xeral – infocarballo@carballo.gal
Correo para notificación electrónica – notificacioneselectronicas@carballo.gal
Secretaría Xeral – secretariamunicipal@carballo.gal
Contratación administrativa – contratacion@carballo.gal
Recursos humanos – xestiondepersoal@carballo.gal
Oficina Técnica Municipal – oficinatecnicamunicipal@carballo.gal
Servizos tributarios – servizostributarios@carballo.gal
Área económica e facturas – servizoseconomicos@carballo.gal
Recadación – recadacionmunicipal@carballo.gal
Servizos Sociais – ssociais@carballo.gal
Policía Local – policia@carballo.gal
Cultura – culturacarballo@carballo.gal
Deportes – carballodeporte@carballo.gal
Protección Civil – pcivil@carballo.gal
Promoción Económica – promocioneconomica@carballo.gal
Turismo – turismo@carballo.gal
Centro de Formación Fórum Carballo – centroformacionmunicipal@carballo.gal
Escola de Hostalaría – escoladehostalaria@carballo.gal
Bolsa de traballo – bdt@carballo.gal

As persoas que queiran solicitar cita para acudir a algún departamento municipal poden facelo por teléfono nos seguintes números:
981 704 100 – Centraliña Casa do Concello
981 704 300 – Pazo da Cultura
981 709 010 – Fórum Carballo
981 704 706 – Servizos Sociais
981 702 109 – Oficina de Deportes
981 709 012 – Promoción Económica
981 702 077 – Turismo

Compartir: