Inicio Carballo ao día Avisos Información pública dos proxectos...

Información pública dos proxectos dos parques eólicos Tornado e Orzar

Xoves 18 de febreiro do 2021

Anuncio da área de Industria e Enerxía da Delegación do Goberno en Galicia polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental, a solicitude de autorización administrativa previa e a solicitude de recoñecemento, en concreto, de utilidade pública do “Parque Eólico Tornado de 67,2 MW e as súas infraestruturas de evacuación” e do “Parque Eólico Orzar de 56 MW e as súas infraestruturas de evacuación”, na provincia da Coruña.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/02/05/2021_0000000791.html
https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/02/09/2021_0000000968.html

Os anteproxectos das instalacións e o estudo de impacto ambiental conxunto tamén poderán ser consultados a través da seguinte ligazón.

Ligazóns

Compartir: