Obras e servizos

Obras e servizos

[Casa do Concello, 1º andar]
Praza do Concello, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 704 100 Ext 2005

Ver localización

Presentación

Obras e servizos

Na área de Obras e Servizos concéntranse a totalidade das actuacións de obra nova, así como os labores de mantemento do Concello, tanto no que respecta aos edificios municipais e centros de ensino, como na infraestrutura urbana e rede viaria, así como nas redes de subministro e servizos públicos.

Por exemplo, o Concello asume cada ano de forma regular o desbroce das pistas rurais, tanto asfaltadas  como sen asfaltar –que supoñen arredor de 1.200 quilómetros de vías das que aproximadamente 1.100 están no rural–, tanto para mellorar o acceso aos núcleos rurais das 18 parroquias do Concello como na súa responsabilidade na prevención de incendios forestais.

Así mesmo, tamén de forma regular, empréndense traballos de rebacheo e mellora do firme para manter as rúas e vías municipais nas mellores condicións posibles.

Compartir: