Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Modificación da base 4ª do proceso...

Modificación da base 4ª do proceso selectivo para cubrir unha praza de profesor/a de trompa no CMUS

Por resolución da Alcaldía vén de ser modificada a base 4ª do proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha profesor/a de trompa para o Conservatorio Profesional de Música de Carballo. Tal como figura no documento adxunto, a modificación establece que os/as aspirantes disporán de 5 días hábiles, a partir da publicación das listaxes provisionais de admitidos/as e excluídos/as, para presentar as reclamacións oportunas.

Descargas

Compartir: