Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Puntuacións da fase de entrevista no...

Puntuacións da fase de entrevista no proceso de selección do equipo docente e director/a do obradoiro de emprego de garantía xuvenil

Puntuacións da fase de entrevista no proceso de selección do equipo docente e director/a do obradoiro de emprego de garantía xuvenil "Capintaría da musealización do edificio do Museo de Bergantiños".

O luns 16 publicarase a listaxe de candidatos/as coas puntuacións obtidas na fase de
méritos e a relación provisional do equipo docente e director/a proposto para a súa contratación.
Sobre esa relación, os/as candidatos/as disporán dun prazo de 3 días para presentar as
alegacións que consideren oportunas.

Descargas

Compartir: