Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Listaxe provisional do equipo docente do...

Listaxe provisional do equipo docente do obradoiro de emprego de garantía xuvenil de carpintaría

Listaxe provisional, por orde de puntuación, dos/as aspirantes que optan a participar como equipo docente e director/a no Obradoiro de Garantía Xuveníl “CARPINTARÍA DA MUSEALIZACIÓN DO EDIFICIO MUSEO DE BERGANTIÑOS”. Son seleccionados/as, con carácter provisional, o/a primeiro/a candidato/a con maior puntuación final por cada posto.

Os/as aspirantes disporán dun prazo de 3 días hábiles, a contar a partir do día seguinte a esta publicación, para realizar calquera reclamación ou alegación que consideren oportuna.
De non presentarse alegacións a listaxe convertirase en definitiva o venres 20 de setembro.
De presentarse alegacións, o grupo mixto de traballo resolverá no prazo dun día, e publicarase a listaxe definitiva o luns 23 de setembro.

Descargas

Compartir: