Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Subvencións dirixidas a entidades sen...

Subvencións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro para actividades de servizos sociais

A presente convocatoria ten por obxecto fomentar as actividades que no ámbito dos servizos sociais promovan asociacións e entidades sen ánimo de lucro e que poidan ser consideradas de interese social para o Concello de Carballo.

O importe global destinado á concesión destas axudas é de 60.000 euros e o prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados dende o seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, a través da BDNS, polo que empezan a contar o 26 de xuño.

As solicitudes presentaranse de xeito telemático na sede electrónica do Concello de Carballo.

Descargas

Compartir: