Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Proceso selectivo para a cobertura temporal dunha...

Proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de técnico/a educador/a familiar

Publicación das bases reguladoras da convocatoria pública e do proceso selectivo para a cobertura temporal dunha praza de técnico/a educador/a familiar (grupo A, subgrupo A2) en réxime de interinidade ata a cobertura da praza vacante polo procedemento legalmente establecido.

O prazo de presentación de instancias é de cinco (5) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña (BOP).

Publicación Bases. BOP núm. 81 de 25/04/2024. Polo tanto, o prazo de presentación de instancias é desde o DÍA 26/04/2024 e rematará o DÍA 03/05/2024, ambos incluídos.

Con data 24 de maio faise pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluidas. Prazo de subsanación: 3 días hábiles desde o día seguinte á publicación.

Descargas

Compartir: