Concellarías

Tralas eleccións municipais do 24 de maio de 2015 realizouse un reparto de competencias ao redor de dez áreas ou concellarías. Son as seguintes: 

 • Concellaría de Facenda, Patrimonio, Persoal e Réxime Interior. Concelleira delegada, Dona Belén Lendoiro Esmorís.
 • Concellaría de Planificación e Mobilidade Urbana, Contratación e Seguridade Cidadá. Concelleira delegada, Dona Milagros Lantes Seara.
 • Concellaría de Promoción Económica e Normalización Lingüística.
  Concelleiro delegado, Don Xosé Regueira Varela. 
 • Concellaría de Obras e Servizos.
  Concelleiro delegado, Don Luis María Lamas Álvarez. 
 • Concellaría de Igualdade e Benestar.
  Concelleira delegada, Dona María Carmen Ures García.
 • Concellaría de Educación e Festas.
  Concelleira delegada, Dona María Eirís Villar. 
 • Concellaría de Medio Ambiente e Praias.
  Concelleiro delegado, Don Miguel Ángel Vales Mallo..
 • Concellaría de Cultura e Deporte.
  Concelleiro delegado, Don Marcos Xosé Trigo Facal. 
 • Concellaría de Sanidade e Terceira Idade.
  Concelleira delegada, Dona María Carmen Regueira Baldomir.
 • Concellaría de Xuventude. Concelleiro delegado, Don Daniel Pérez López.

Compartir: