Formación e emprego

Fórum Carballo

[Fórum Carballo]
Praza dos Bombeiros Voluntarios, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 709 010

Ver localización

Bolsa de traballo

Oficina Bolsa de Traballo Municipal (BDT)

O Concello de Carballo ofrece dende novembro de 2012 a toda a poboación activa unha Bolsa de Traballo Municipal (BDT) pensada para axudar ás persoas en situación de desemprego que desexen regresar ao mundo laboral, aos que busquen o seu primeiro emprego ou a quenes desexen mellorar a súa situación laboral actual. O obxectivo prioritario desta Bolsa é o de realizar unha función de intermediación laboral, constituíndo unha ferramenta de conexión entre as demandas e as ofertas de emprego que se xeran na contorna do Concello. A inscrición dos demandantes lévase a cabo no propio servizo da BDT.

Esta ferramenta permite a divulgación de información en materia de emprego, recursos humanos e promoción económica, e contribúe á dinamización da actividade económica para incentivar a creación de emprego e a implantación de empresas no municipio. O proxecto tamén recolle a posibilidade de elaborar, de forma independente ou en colaboración con outros organismos, programas específicos que incidan no desenvolvemento local, establecer e afirmar contactos co sector empresarial da zona como estratexia facilitadora de acceso ao mercado de traballo ou mellorar a transparencia de información á cidadanía e redundar na igualdade de oportunidades.

Poden ser beneficiarios dos servizos desta Bolsa de Traballo tanto a poboación activa como os ofertantes de emprego: autónomos, empresas, entidades ou institucións que inicien procesos de selección de persoal. A inscrición dos demandantes, así como a xestión das ofertas, lévase a cabo a través do Servizo de Orientación Laboral do Concello.

Carballo Activa

Ademais, o Concello ofrece dende 1999 as subvencións Carballo Activa, unha liña de apoio directo ás empresas como medida  para reducir os índices de desemprego locais e comarcais. Esta subvención trata de promover activamente a inserción do alumnado do Centro Municipal de Formación que ao finalizar o seu período formativo reciba unha avaliación positiva.

Bolsa de Traballo Municipal

Logotipo Bolsa de Traballo Municipal

[ Fórum Carballo ]
Praza dos Bombeiros Voluntarios, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 709 011
Email: bdt@carballo.org
Horario: de luns a venres de 8.00 a 15.00 horas.

Descargas

Compartir: