Formación e emprego

Fórum Carballo

[Fórum Carballo]
Praza dos Bombeiros Voluntarios, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 709 010

Ver localización

Bolsa de traballo

Oficina Bolsa de Traballo Municipal (BDT)

O Concello de Carballo xestiona dende novembro de 2012 a súa propia Bolsa de Traballo (BDT), pensada para axudar ás persoas en situación de desemprego que desexen regresar ao mundo laboral, ás que busquen o seu primeiro emprego ou ás que desexen mellorar a súa situación laboral actual. A Bolsa realiza unha función de intermediación laboral, constituíndo unha ferramenta de conexión entre as demandas e as ofertas de emprego que se xeran na contorna do Concello. A inscrición dos demandantes lévase a cabo no propio servizo da BDT.

Poden ser beneficiarios dos servizos desta Bolsa de Traballo tanto a poboación activa como os ofertantes de emprego: autónomos, empresas, entidades ou institucións que inicien procesos de selección de persoal. A inscrición dos demandantes, así como a xestión das ofertas, lévase a cabo a través do Servizo de Orientación Laboral do Concello, no Fórum Carballo.

Carballo Activa

Logotipo Bolsa de Traballo Municipal

Ademais, o Concello ofrece dende 1999 as subvencións Carballo Activa, unha liña de apoio directo ás empresas como medida  para reducir os índices de desemprego locais e comarcais. Esta subvención trata de promover activamente a inserción do alumnado do Centro Municipal de Formación que ao finalizar o seu período formativo reciba unha avaliación positiva.

OFERTAS DE EMPREGO ACTIVAS

Xardiñeiros para Carballo.
-Oficial de 2ª ou peón con experiencia no sector.
-Valorarase tamén menores de 30 con experiencia no sector e boa predisposición para a ocupación.

Comercial para empresa téxtil de Carballo.
-Imprescindible coñecementos medios en informática e redes sociais, permiso de conducir (B) e vehículo propio para desprazarse por Galicia e ocasionalmente por España.
-Ofrécese salario base e comisións nas vendas.
-Valorarase: experiencia laboral na ocupación, don de xentes, actitude...

Colaborador/a comercial externo/s nunha empresa de seguros de Carballo.
-Ofrécese contrato mercantil, salario fixo dende o primeiro mes e comisión segundo vendas.
-Imprescindible: coñecementos medios en informática, dominio da lingua galega, permiso de conducir e dispoñibilidade de vehículo propio.
-Valorarase: competencias comunicativas, de organización e de orientación ao cliente.

Contacto Bolsa de Traballo Municipal

[ Fórum Carballo ]
Praza dos Bombeiros Voluntarios, s/n
15100 - Carballo
Teléfono: 981 709 011
Email: bdt@carballo.org
Horario: de luns a venres de 8.00 a 15.00 horas.

Descargas

Compartir: